Curriculum Vitae (CV)
NL | EN
Het Curriculum Vitae (CV) is een levensloopbeschrijving, met als startpunt de middelbare school. Met een CV bied je de werkgever in één oogopslag een duidelijk, logisch, overzichtelijk en aansprekend beeld van jezelf. Gebruik deze kans optimaal!

Algemene tips en regels
  • Maximaal 2 A4 pagina's lang
  • Formuleer actief en in de tegenwoordige tijd
  • Gebruik steekwoorden, geen (lange) beschrijvingen in zinsvorm
  • Vermijd type- en spelfouten
  • Gebruik alleen afkortingen als je zeker weet dat de lezer deze ook kent
  • Hanteer een duidelijke en overzichtelijke bladverdeling en lay-out en doe dit consequent
  • Gebruik één lettertype voor brief en CV, 11 pt of 12 pt
  • Vermijd te veel verschillende leestekens
  • Vermeld in de voettekst: Curriculum Vitae [jouw naam]
  • Vermeld juiste informatie, geen onwaarheden.
Indeling en tijdslijn
De meest gebruikelijke en overzichtelijke manier om een CV in te delen:

Links: een kolom met jaartallen
Rechts: informatie over de inhoud van de activiteit
Het is gebruikelijk om het CV in anti-chronologische volgorde te schrijven: je begint dan met de meest recente activiteit en je werkt verder terug in de tijd. Dit heeft als voordeel dat (meestal) de relevante en interessante activiteit als eerste wordt genoemd en ook direct opvallen.